Bireysel Terapi

Bireysel danışmanlık ne zaman gereklidir?

Bireysel danışmanlık sürecinde yaşanan sorunun farklı açılardan değerlendirilmesi, çözüm yolları geliştirilmesi ve sorunun çözümünün yanısıra, kişinin kendini tanımasını, yeniden keşfetmesini, yaşamda karşılaştığı güçlüklerle başetme becerileri geliştirmesini sağlar. Terapi sürecinin amaçlarından bir diğeri de kişinin sağlıklı ve olumlu yanlarını keşfederek, hayata daha umutlu, pozitif ve baş edilebilir yaklaşmasını sağlamak,  duygusal zorluklar yaşadığı diğer alanların değişiminde motivasyon kaynağı olmaktır.

Psikolog/ psikoterapistin faydası nedir?

Bireysel danışmanlık, danışan ile alanında uzman psikolog/psikoterapist arasında yapılan bireysel görüşmelerden oluşan bir süreçtir. Bu görüşmelerde psikoterapist kişinin problemlerini çözümleyebilmesi için beraberce yol aldığı, bakış açısı ve profesyonel becerileri ile kişinin kendisini daha iyi tanıması ve güçlenmesini sağlayan yol arkadaşı, destekçisi rolündedir. Psikolog/ Terapist kişinin sorunlarını netleştirmede, ihtiyaçlarını belirlemede, çözüme giden yolu seçmede ve çözüm sürecinde aktif rol alır.

Bazen kendi kör noktalarımızı, karanlıkta kalmış taraflarımızı ve bazı kişilik özelliklerimi göremeyiz. Psikolog,danışmanlık sürecinde kendimizin karanlıkta kalan yönlerini de keşfederek, olumlu ve olumsuz diye nitelendirdiğimiz taraflarımızla buluşmamızı ve hayatmızı bir dengeye oturtmamızda profesyonel bir bakış açısı getirmektedir.